bso Kameleon Limoslaan

  • In basisschool De Muze
  • Maximaal 60 kinderen
  • 'Chillruimte' voor kinderen van negen jaar en ouder
  • Enorme binnenruimte dankzij gymzaal
Kinderen van De Muze, De Klokkenberg en De Sterrendans komen bij ons

Onze bso is gevestigd in het gebouw van basisschool de Muze. We mogen gebruik maken van de gymzaal en kunnen dus ook met slecht weer rennen en leuke spellen doen. We bouwen graag hutten met veel kleden en grote kussens. De 'huiskamer' is onderverdeeld in een knutselhoek, een bouwhoek en een deel voor gezelschapsspellen. Er is een aparte ruimte met computerspelletjes en tafelvoetbal. Op de bovenverdieping is een chill‐ruimte ingericht voor de 9+‐kinderen, waar de jongste kinderen hen niet storen.

Buiten maken we gebruik van het schoolplein waar allerlei speeltoestellen staan. Verder is er achter het schoolplein een bosrijk gebied waar de kinderen onder begeleiding spelen en insecten zoeken.

Op woensdag, vrijdag en in vakanties clusteren we in de hoofdlocatie aan de Elzenstraat.