bso Kompas

  • Gevestigd in basisschool De Luithorst
  • Leeftijdgericht activiteitenaanbod
  • Maximaal veertig kinderen
Kinderen van De Luithorst, Kampus en De Windroos komen bij ons

Buitenschoolse opvang Kompas is gevestigd in basisschool De Luithorst in de Lindenholtse wijk De Gildekamp en biedt opvang aan maximaal veertig kinderen van vier tot en met twaalf jaar. De kinderen zijn afkomstig van de basisscholen Kampus, De Luithorst en De Windroos. 

De Luithorst is met ingang van het schooljaar 2014-2015 overgegaan op een continurooster dus hebben wij onze openingstijden verruimd.

Op woensdagmiddag en in de schoolvakanties is de opvang bij bso Twinkel aan de Horstacker.