bso Tapir

  • Specialistische buitenschoolse opvang
  • Aanmelding via Entréa
  • Eén groep
  • Gelegen naast het Goffertpark
  • Open op ma, di, do en tijdens vakanties

Bso Tapir is een samenwerking van Entréa en KION. We bieden gespecialiseerde opvang voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar buiten schooltijden. Er is één groep, met maximaal tien kinderen.

Het doel van bso Tapir is enerzijds ontlasting van de thuissituatie en anderzijds een opvangmogelijkheid voor ouders en aanvulling op de vrijetijdsbesteding van het kind. Het samenspelen en contact maken met leeftijdgenootjes staat hierbij centraal.
Zo streven we ernaar dat ieder kind zich prettig voelt en graag terugkomt.

Bso Tapir bestaat uit een stamgroep met de naam De Draken. In deze stamgroep vangen we maximaal tien kinderen tegelijkertijd op. We bieden de kinderen leeftijdsgerichte activiteiten, zowel binnen- als buiten.

Bso Tapir bevindt zich in een lokaal van de school behorend bij het Pedologisch Instituut en daarom komen de meeste kinderen daar vandaan. Sommigen komen van De Windroos en de Roelant Berk en Beukschool.

We mogen de gymzaal van De Windroos gebruiken en we gaan regelmatig naar het Goffertpark.