23 maart 2017

Voor elke leeftijdsgroep bestaat er wel een of meerdere tijdschriften. Voor kinderen, pubers, meisjes, vrouwen, mannen, ouderen en natuurlijk ook voor (jonge) ouders. Waar ben je naar op zoek in een tijdschrift. Gaat het alleen om de onderwerpen of ook om de schrijfstijl of de manier waarop een tijdschrift wordt vorggegeven. Veel aspecten die meewegen. Wil je scrollen en klikken of met een papieren tijdschrift  lekker op de bank bladeren? Hieronder een top 5 van grotere bladen waarvan de meesten ook een offline versie hebben. Aan jou de keuze.

  1. Viva Mama - Acht keer per jaar gaan ze helemaal los met VIVA MAMA, speciaal voor de jonge moeders. Kun je niet wachten? Op https://www.viva.nl/mama lees je verschillende berichten voor mama’s en houden bloggende moeders je op de hoogte over de leuke én minder leuke dingen aan het ouderschap.
  2. J/M Ouders - Een website met tips voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar https://www.jmouders.nl
  3. Papa Worden - Dagelijks vind je op deze website nieuwe informatie over zaken die het vader worden met zich meebrengt zoals de ontwikkeling van de baby in en buiten de buik, de bevalling en nog veel meer. Informatie waar je als aanstaande vader wat aan hebt. Jouw houvast in de jungle van babyinformatie. Voor en door vaders gemaakt.
  4. OudersVanNu - Een website die iedere dag speciaal voor (aanstaande) vaders en moeders het nieuws uit binnen- en buitenland filtert op interessante berichten. Zij focussen zich op nieuwtjes waar jij beter, blijer of wijzer van wordt http://www.oudersvannu.nl 
  5. Kek Mama - Hét magazine voor leuke vrouwen die ook moeder zijn https://www.kekmama.nl 
17 maart 2017

Met grote trots kondigen wij aan dat Mireille Aarts, pedagoog bij KION, haar proefschrift Group Functioning in Child Care Centers op maandag 20 maart zal verdedigen aan de Radboud Universiteit. De thesis levert voor het eerst empirisch bewijs voor verschillen in groepsfunctioneren tussen kinderdagverblijfgroepen. Een opvallend resultaat is dat pedagogisch medewerkers relatief weinig oog hebben voor contacten tussen kinderen, terwijl dit het groepsfunctioneren juist kan bevorderen. Mireille Aarts werd bij promotie begeleid door prof. J.M.A. Riksen-Walraven.

Het onderzoek, dat plaatsvond bij 44 kinderdagverblijfgroepen, is mede mogelijk gemaakt door KION en KINDwijzer, een landelijk netwerk van kinderopvangorganisaties. KION inversteert al jaren heel bewust in een systeem van continue kwaliteitsverbetering, dat gebaseerd is op de vier basisdoelen zoals die door Riksen-Walraven voor de kinderopvang zijn geformuleerd. Het promotieonderzoek naar groepsfunctioneren bij kinderdagverblijven brengt ons als ambitieuze organisatie weer een stap verder in de opvang van wekelijks ruim 7.500 kinderen van nul tot twaalf jaar in Nijmegen en omgeving.

Openbare verdediging van het proefschrift

De openbare verdediging van het proefschrift vindt plaats op maandag 20 maart om 14.30 uur in de Aula van de Radboud Universiteit aan de Comeniuslaan 2 in Nijmegen. Na afloop is er gelegenheid om Mireille Aarts te feliciteren. 

Samenvatting proefschrift

In de kinderopvang is een kind voor het eerst onderdeel van een groep leeftijdsgenootjes. Diens ervaringen in deze groep zijn mede afhankelijk van het groepsfunctioneren; dit wil zeggen de sfeer en de samenhang in de kinderdagverblijfgroep. Dit laatste komt tot uiting in de belangstelling van de kinderen voor elkaar, hoe vaak de kinderen met elkaar spelen en het aantal relaties tussen de kinderen. In kleinere groepen, in groepen met oudere kinderen en in groepen waar de kinderen al langer komen, is meer samenhang en heerst een meer positieve en levendige sfeer. Pedagogisch medewerkers kunnen het groepsfunctioneren verbeteren door adequaat in te spelen op signalen van de kinderen. Ook de bevordering van contacten tussen kinderen, door zowel de interactie van de pedagogisch medewerkers met de kinderen als via een goed ingerichte groepsruimte, ondersteunt het groepsfunctioneren. De meeste pedagogisch medewerkers richten zich vooral op individuele kinderen en hebben minder oog voor contacten tussen kinderen in de groep. Wat dit laatste betreft valt er nog veel te winnen.

Curriculum Vitae Mireille Aarts

Mireille Aarts (1961) studeerde ontwikkelingspsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Sinds 1988 werkt ze in de kinderopvang, momenteel bij KION, een grote organisatie voor kinderopvang in Nijmegen en omgeving. Ze was betrokken bij de oprichting van het Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra dat bijdraagt aan visieontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de Nederlandse kinderopvang. Naast haar werk als Beleidsmedewerker Pedagogiek deed ze voor KION en KINDwijzer onderzoek naar groepsfunctioneren op kinderdagverblijven.

16 maart 2017

Het Servicebureau verhuist naar de Wijchenseweg 102 in Nijmegen. In verband met de verhuizing is de afdeling Klantrelaties vandaag vanaf 14.00 uur telefonisch niet meer bereikbaar. Voor ouders zijn zij via WhatsApp 06 13 33 40 50 bereikbaar. Je kunt niet bellen naar dit nummer. 

De receptie is op maandag 20 maart om 8.30 uur weer bereikbaar voor alle vragen. Onze excuses voor het ongemak.

13 maart 2017

Ons pedagogisch beleid bestaat uit ons kindbeeld en negen pedagogische uitgangspunten. Het beschrijft hoe wij kinderen zien, wat we kinderen bieden en hoe we omgaan met kinderen. Vandaag: 'Kijken en luisteren naar kinderen staat centraal'.

We vinden het belangrijk dat een kind zich prettig voelt bij ons en zich kan ontwikkelen. Daarom willen we zijn behoeften kennen en hierop inspelen. Het kijken en luisteren naar de individuele kinderen en de groep is de basis van ons pedagogisch handelen, de inrichting van de ruimte, het activiteitenaanbod, het ritme van de dag en de verzorging van de kinderen.

Om te weten wat een kind van ons nodig heeft, is kijken en luisteren belangrijk. Alles begint met kijken en luisteren: pas dan weten we wat een kind echt nodig heeft en kunnen we daar op aansluiten en naar handelen.

Kijken en luisteren naar kinderen geeft ons ook informatie over ons eigen aanbod. Als we zien dat kinderen niet betrokken zijn bij hun spel, zich vervelen, steeds hun spel afbreken, dan kunnen we kijken naar de omgeving, het spelaanbod en ons eigen handelen. Hoe kunnen we de ruimte zo inrichten dat kinderen een eigen hoekje hebben om tot verdieping van spel te komen? Is er ander spelmateriaal nodig waar het kind wel enthousiast van wordt? Wat kan ik doen om contacten tussen kinderen te stimuleren?
Kijken naar wat kinderen nodig hebben, betekent ook kijken naar wat wij ze bieden.

Kinderen onderhouden contact met elkaar op verschillende manieren. Door te observeren welke kinderen met of naast andere kinderen spelen, wie hun aandacht trekt, naar wie ze kijken, wie ze opzoeken en met wie ze praten, krijgen we een beeld hoe deze contacten verlopen. We vinden het belangrijk positieve contacten te stimuleren. We betrekken de kinderen bij elkaar door bijvoorbeeld te benoemen wat de ander doet, door de namen van elkaar daarbij te gebruiken, door ze te betrekken bij elkaars belevenissen, door ze een gezamenlijk taakje te geven, en ze te daarna complimenteren voor wat ze samen voor elkaar hebben gekregen.

Als een kind zich gezien weet en gehoord voelt is dat belangrijk voor het gevoel van emotionele veiligheid; "Ik zie dat je verdrietig bent", zijn zelfrespect "Jij mag er zijn zoals je bent" en zelfvertrouwen "Jij doet er toe!".

Baby's

Aandachtig bezig zijn met baby’s betekent sensitief zijn voor signalen. Dus goed kijken en luisteren om hen te leren kennen en te ontdekken wat zij ons duidelijk willen maken.
Tijdens de verzorging proberen we met oogcontact en stemgebruik aan te sluiten bij de bewegingen, het tempo en de expressie van de baby. Als we met een baby bezig zijn, zijn we met onze aandacht bij het kind, we maken oogcontact en zeggen wat we gaan doen, zoals “Zo, ik ga jou een schone luier omdoen” of “Kom je, dan gaan we naar bed”. Praten tegen de baby werkt geruststellend. We letten goed op signalen en benoemen wat we aan de baby zien of wat zijn aandacht trekt: “Ja, dat kussen is koud hè?” of “Oh, dat is mooi!”.

Jonge kinderen

Jonge kinderen hebben meer tijd nodig om informatie te verwerken en daarop te reageren dan oudere kinderen en volwassenen. Daarom is het belangrijk om hen de tijd te geven om te reageren op wat we zeggen. Als we meer tijd geven door eerst even te kijken en te luisteren, dan zien en horen we zoveel meer.

Kinderen onderhouden contact met elkaar op verschillende manieren. Door te observeren welke kinderen met of naast andere kinderen spelen, wie hun aandacht trekt, naar wie ze kijken, wie ze opzoeken en met wie ze praten, krijgen we een beeld hoe deze contacten verlopen. We vinden het belangrijk positieve contacten te stimuleren. We betrekken de kinderen bij elkaar door bijvoorbeeld te benoemen wat de ander doet, door de namen van elkaar daarbij te gebruiken, door ze te betrekken bij elkaars belevenissen, door ze een gezamenlijk taakje te geven, en ze te daarna complimenteren voor wat ze samen voor elkaar hebben gekregen. 

Schoolkinderen

Kinderen komen uit school met een hoofd vol ervaringen. Even kijken hoe ze erbij zitten bij binnenkomst is dan belangrijk. Thee en een cracker is daarbij een uitstekend moment om te luisteren hoe het was en waar de behoefte ligt bij het kind: erover praten of juist niet. Even hangen of juist eerst alle energie eruit? Als we goed kijken en luisteren zien we wat er nodig is.