20 april 2017

Voor kinderen is vrij spel misschien wel leerzamer dan voorbereidde activiteiten. Door te spelen, leren kinderen interactievaardigheden. Wij hebben tips op een rij gezet hoe je kinderen kunt stimuleren en hoe je dit als ouders aanpakt.

Hoogleraar Sieneke Goorhuis (in een opiniestuk in Trouw): “Kleuters leren meer van spel dan van school”. Spelen zorgt ervoor dat peuters / kleuters empathie ontwikkelen. “Ze leren in het spel met andere kinderen om naar elkaar te luisteren en verschillende standpunten in te nemen”. Door te spelen doen kinderen sociale kennis en ervaring op. Spelenderwijs leert het kind zich in te leven in de ander en leert sociale interactieregels. Een ouder kan zich geen betere sociale vaardigheidstraining wensen. Hoe stimuleer je vrij spel bij jou thuis?

Tips

Door zelf weer ‘speels’ te worden, prikkel je je kinderen om zelf te spelen. Als je je eigen plezier weer vindt kun je meespelen, in een spelrol kruipen en spelideeën aandragen.

Biedt kinderen open speelmateriaal aan zoals kartonnen dozen, kleden en blokken. Materiaal wat de fantasie prikkelt en iedere keer weer een andere betekenis kan krijgen.

Biedt niet teveel speelgoed en -materiaal tegelijk aan. Door nieuw speelmateriaal te introduceren en materialen af te wisselen, blijft het interessant.

Uit verveling ontstaan de mooiste ideeën dus laat kinderen zich vervelen! De meeste jonge kinderen hebben al een ‘volle agenda’ met weinig ruimte voor vrij spel. Door hen de verveling te ontnemen, komen ze niet uit zichzelf tot het verzinnen van eigen plannetjes en spelletjes en worden ze passief.

Vind je het zelf lastig om zelf iets te bedenken? Vraag de pedagogisch medewerker of zij suggesties heeft hoe je thuis samen met je kind 'vrij kan spelen' of zoek op internet naar ideeën.

Onderzoek toont aan dat leerlingen uit groep 2 beter presteren als ze anderhalf uur extra tijd krijgen om samen te spelen. De verhoging van de prestatie zit op het vlak van taalvaardigheid, het kunnen schrijven van letters en de eigen naam en rekenen en ordenen.

Voor kinderen is vrij spel misschien wel leerzamer dan voorbereidde activiteiten. Door te spelen, leren kinderen interactievaardigheden. Wij hebben tips op een rij gezet hoe je kinderen kunt stimuleren en hoe je dit als ouders aanpakt. 

Hoogleraar Sieneke Goorhuis zegt in een opiniestuk van Trouw: “Kleuters leren meer van spel dan van school”. Spelen zorgt ervoor dat peuters / kleuters empathie ontwikkelen. “Ze leren in het spel met andere kinderen om naar elkaar te luisteren en verschillende standpunten in te nemen”. Door te spelen doen kinderen sociale kennis en ervaring op. Spelenderwijs leert het kind zich in te leven in de ander en leert sociale interactieregels. Een ouder kan zich geen betere sociale vaardigheidstraining wensen. Hoe stimuleer je vrij spel bij de kinderopvang en thuis?

Tips

Door zelf weer ‘speels’ te worden, prikkel je kinderen om zelf te spelen. Als je je eigen plezier weer vindt kun je meespelen, in een spelrol kruipen en spelideeën aandragen.

Biedt kinderen open speelmateriaal aan, zoals kartonnen dozen, kleden en blokken. Materiaal wat de fantasie prikkelt en iedere keer weer een andere betekenis kan krijgen.

Biedt niet teveel speelgoed en -materialen tegelijk aan. Door nieuw speelmateriaal te introduceren en materialen af te wisselen, blijft het interessant.

Uit verveling ontstaan de mooiste ideeën dus laat kinderen zich vervelen! De meeste jonge kinderen hebben al een ‘volle agenda’ met weinig ruimte voor vrij spel. Door hen de verveling te ontnemen, komen ze niet uit zichzelf tot het verzinnen van eigen plannetjes en worden ze passief.

Vind je het zelf lastig om iets te bedenken? Vraag de pedagogisch medewerkers of zij ideeën hebben hoe je thuis samen met je kind met vrij spel aan de slag kan gaan.

Onderzoek toont aan dat leerlingen uit groep 2 beter presteren als ze anderhalf uur extra tijd krijgen om samen te spelen. De verhoging van de prestatie zit op het vlak van taalvaardigheid, het kunnen schrijven van letters en de eigen naam, rekenen en ordenen.

17 april 2017

Wat doen groepsactiviteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Belangrijk is dat kinderen zich als individu ontwikkelen en met elkaar leren omgaan in een groep. Ze worden zich bewust van sociale verhoudingen en ontwikkelen een sociale identiteit.

Een kind moet de kans krijgen om te zijn wie hij/zij is, met zijn/haar eigen kwaliteiten en met zijn/haar  grenzen van wat het kan en wil. Een kind moet de kans krijgen om zelfvertrouwen en zelfstandigheid te ontwikkelen. Ook moet het leren om allerlei soorten problemen op een juiste manier aan te pakken en op te lossen, en moet het leren omgaan met teleurstellingen. Voor het ontwikkelen van deze  persoonlijke kwaliteiten is spel voor een kind de belangrijkste leervorm. Door spelend leren ontdekt het kind zijn/haar eigen mogelijkheden. Het (leren) samenspelen met andere kinderen zorgt ervoor dat hun spel van een nog hoger 'leerniveau' is.

Een kind moet namelijk ook leren omgaan met andere kinderen en volwassenen: het moet leren samenwerken en delen: het moet leren om een deel van een groep te zijn; dat betekent dat een kind moet leren praten met anderen, om te overleggen, om conflicten te voorkomen, om ruzies op te lossen maar ook om te ervaren dat je samen meer kunt  bereiken dan in je eentje; dat je door samenwerking prachtige dingen voor elkaar kunt krijgen.

Daarom zijn groepsactiviteiten zo belangrijk

Geef kinderen voldoende mogelijkheden om onder andere bovenstaande vaardigheden te oefenen. Het is goed dat zij omgaan met leeftijdgenoten, deelnemen aan activiteiten waarbij ze met anderen moeten samenwerken. Stimuleer samenspel door het organiseren van verschillende soorten activiteiten waarbij verschillende talenten worden aangesproken en kinderen moeten samenwerken en luisteren naar elkaar.

Denk aan gezelschapsspelletjes: samenspel, op je beurt wachten, je allemaal houden aan de vastgelegde regels, tegen je verlies kunnen, overleggen met elkaar hoe je de regels kunt toepassen.

Sport- en beweegactiviteiten: kinderen zijn lichamelijk bezig in teamverband wat de sociale aspecten stimuleert, komen tot prestaties waardoor het zelfvertrouwen toeneemt. leren hoe het is om te winnen of te verliezen, leren om te gaan met tegenslagen, belangrijker: leren om hier samen met de teamgenoten mee om te gaan; welke rol heeft het kind hierin.

Maar denk ook aan andere groepsactiviteiten waarbij andere talenten worden aangesproken. Bijvoorbeeld het gezamenlijk organiseren van een speelgoedmarkt, het maken van een tentoonstelling of een voorstelling voor kleinere kinderen. Kinderen werken hierbij samen en ontwikkelen binnen de groep hun eigen rol op basis van hun interesse en vaardigheden.

Zo kan ieder kind zijn of haar talent benutten en dat leidt tot succeservaringen. En daar groei je van!

13 april 2017

Witte Donderdag... Wat is de betekenis van de kleur wit? 

*  Spelling (deels) uit 1864: [bijvoegelijk naamwoord] de witte kleur, (tegenstelling van zwart); [figuurlijk] bestorven, bleek; [bij de roomsch-katholieken] ) -te Donderdag, Donderdag vóór Paschen.

*  ~, o. de witte kleur, het witte, de witheid; doel, oogmerk, schijf (bij schietoefeningen); [...

*  Alle onbedrukte delen en vrije ruimten in drukwerk (o.a. woordwit, kopwit, snijwit)

*  Wit is een Poolse jongensnaam. Het betekent `leven`.

*  Vb: het wit van zijn ogen is helemaal bloed doorlopen | in het wit trouwen [in een witte trouwjurk] | wit begint [degene die met de witte stenen of stukken speelt]

*  De kleur wit wordt vaak gezien als de kleur van de reinheid en de onschuld. Maar pas op: niet zelden betekent wit echter ook de dood (in oosterse landen). 

*  1. Besmettelijke kleur 2. Blanco 3. Blank 4. Bleek 5. Broodsoort 6. Buut 7. De lichtste kleur 8. Doodsbleek 9. Haarkleur 10. Hazenvel 11. Kleur 12. Legaal 13. Licht van kleur 14.) Lijkbleek 15. Lijkwit 16. Mat 17. Mikpunt 18. Merkloos 19. Niet beschreven 20. Onbedrukt 21. Onbeschreven 22. Oogmerk 23. Pauselijke kleur 24. Pips 25. Plantenziekte

 

10 april 2017

Van 10 tot 15 april is het de Week van het Jonge Kind met het thema 'Ieder kind is welkom!' 

Alle locaties van KION verwelkomen in principe ieder kind. 
Bij de locaties zien we een grote diversiteit aan kinderen. Elk kind is uniek en zo leren kinderen dat er onderling verschillen zijn. Ze leren elkaar te accepteren in hun uniek zijn en ze leren ook van de verschillen die er zijn.

Een van onze pedagogische uitgangspunten sluit hier mooi op aan: We stimuleren kinderen respect te hebben voor anderen en hun omgeving.
We vinden het belangrijk dat een kind zich waarden, normen en gebruikelijke omgangsvormen eigen maakt zodat het onderdeel is van de gemeenschap waarin het leeft.

Wil je meer lezen over onze uitgangspunten? Ze staan hier beschreven.