Fysieke en emotionele veiligheid

Dit vinden we de belangrijkste basis voor groei en ontwikkeling van je kind. We zorgen voor een veilige omgeving waarin je kind zich prettig en ontspannen voelt door het vertrouwde contact met onze pedagogisch medewerkers. Warme aandacht, gezien worden en bepaalde vaste (groeps-)rituelen vormen de basis. Als je kind zich prettig voelt, gaat ontdekken en spelen in de meeste gevallen vanzelf. 

Speelruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Plezier is belangrijk en vies worden mag! Je kind mag bij ons volop uitproberen, ontdekken en zelf doen. We hebben hierbij aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden. We zorgen voor een verscheidenheid aan materialen, speelgoed en activiteiten. Zo kan je kind ervaren wat het leuk vindt, wat het al kan of nog lastig vindt. De weg naar zelfstandigheid loopt vooral via 'zelluf doen'. Van zélf in een bed in slaap vallen als baby en jezélf aankleden als peuter, tot je eigen chill-plek inrichten als schoolkind bij de buitenschoolse opvang.

Een natuurlijke omgeving voor sociale ontwikkeling

In het contact met andere kinderen en volwassenen merkt een kind spelenderwijs hoe er op gedrag gereageerd wordt. En dat is oké. Van peuterpubertijd naar middelbare school leert een kind steeds beter hoe dat contact met anderen ‘werkt’ en hoe je je eigen gedrag kan reguleren. Dit gebeurt door te spelen, plezier te maken, na te doen én te botsen met andere kinderen. Onze pedagogisch medewerkers ondersteunen dit proces. ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Overdracht van waarden en normen

We stimuleren kinderen om op een open manier kennis te maken met verschillende waarden en normen in onze samenleving. Zo leren we hen onder andere op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, elkaar waar nodig te helpen en met zorg om te gaan met de omgeving en de natuur. Ook hier ondersteunen de pedagogisch medewerkers het proces door ‘goed voorbeeld doet goed volgen’.

Deze website maakt gebruik van cookies.

> Meer informatie

Deze melding sluiten