Buitenschoolse opvang

We bieden opvang buiten schooltijden: voor school, na school én in vakanties hele dagen. Je kind kan kiezen voor bijvoorbeeld een sportieve of juist een creatieve activiteit. We denken mee waar nodig en laten vrij waar kan. Het accent ligt op vrijetijdsbesteding. De kinderen spelen met hun vriendjes en kunnen zelf kiezen wat ze doen. Er is altijd een locatie in de buurt van de basisschool van je kind. Steeds vaker zelfs in hetzelfde gebouw. Wil je weten welke bso gekoppeld is aan jouw school? Bekijk dan onze scholenkaart.

Schoolvakanties

In de schoolvakanties komen kinderen de hele dag bij ons. Ook als ze in schoolweken niet bij ons komen kan je kiezen voor een vakantie-overeenkomst. Soms is de vakantieopvang bij een andere locatie. Pedagogisch medewerkers van de eigen locatie zullen je hierover tijdig informeren. Tijdens de schoolvakanties organiseren we bijzondere activiteiten zoals lasergamen, een voetbaltoernooi, keramiek-workshop, een dag naar het bouwdorp, naar een theatervoorstelling, noem het maar op en we doen het. En wel onder de noemer bso Vakantietour. Want bij KION is ook de vakantie een feest!

8+ groepen voor zelfstandige kinderen

Loslaten waar het kan en begeleiden waar het nodig is. De kinderen vinden dit erg prettig: “We zijn geen baby’s!” Bij diverse bso’s zijn speciaal voor de oudere kinderen aparte groepen. Kinderen van acht jaar en ouder mogen, na toestemming van de ouders, meer zelfstandig ondernemen. 

Dit kan inhouden dat kinderen zelfstandig lopend of op de fiets naar de bso komen of naar huis gaan. Ook komt het voor dat zij spelen op een aangrenzend terrein. Of dat ze gereedschap gebruiken of koken onder toezicht van een pedagogisch medewerker. Wat de 8+-groep precies inhoudt, vertellen onze medewerkers bij de locatie je graag.

Studiedagen

Alle dagen voor buitenschoolse opvang worden in rekening gebracht. Uitzondering hierop zijn een aantal studiedagen per schooljaar.

De spelregels voor gratis studiedagen

 • De basisschool bepaalt per schooljaar op welke datums zij studiedagen voor leerkrachten inplannen en dus gesloten zijn; een margedag of lesvrije dag zien we ook als een studiedag.
 • Aan het begin van het schooljaar kiest de clustermanager vijf van deze geplande studiedagen en deze dagen worden op ‘gratis’ gezet in het Ouderportaal; we proberen de gratis studiedagen te spreiden over de verschillende dagen van de week.
 • Als een studiedag valt op een vaste opvangdag van je kind, dan ben je gegarandeerd van opvang mits we voldoende personeel beschikbaar hebben en als je je kind op tijd, minimaal 10 werkdagen van tevoren, aanmeldt via het Ouderportaal.
 • Als een studiedag valt op een dag die geen vaste opvangdag is voor je kind, dan kan je je kind aanmelden via het Ouderportaal en het is dan welkom als er voldoende plaats is in de eigen groep.
 • Heeft de school van jouw kind halve studiedagen, dan staan deze in het Ouderportaal als één gratis studiedag.
 • Een gratis studiedag in het Ouderportaal kun je niet ruilen voor een andere studiedag die in het Ouderportaal niet als gratis studiedag is aangewezen.

Wat is kosteloos op een ‘gratis’ studiedag die valt op een vaste bso-dag?

 • Kosteloos zijn de uren buitenschoolse opvang tijdens schooltijd.
 • Via je overeenkomst betaal je de buitenschoolse opvang vanaf de eindtijd van school tot de sluitingstijd van de bso.

Wat is kosteloos op een 'gratis' studiedag die valt op een 'niet vaste bso-dag'?

 • Kosteloos zijn de uren buitenschoolse opvang tijdens schooltijd.
 • Je haalt je kind na de eindtijd van school bij de bso op of je kind blijft bij de bso. De uren vanaf de eindtijd school tot sluitingstijd bso worden in apart in rekening gebracht.
 • Dit kan alléén als er voldoende plaats is in de groep van je kind.

Weet je al ruim van tevoren dat je kind niet naar de opvang komt tijdens een studiedag? Dan vragen we je om dit zo vroeg mogelijk via het Ouderportaal door te geven. Deze dag komt dan beschikbaar voor een andere ouder die op deze dag extra/incidentele opvang nodig heeft. Zo helpen we elkaar.

De voorschoolse opvang valt buiten de gratis studiedag.

Meer weten over buitenschoolse opvang?

Kom je liever eerst zelf kijken, dan ben je van harte welkom bij een locatie bij jou in de buurt. Je kunt hiervoor rechtsreeks contact opnemen met de locatie van jouw keuze of je vult het formulier Rondleiding aanvragen in.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kun je terecht bij afdeling Klantrelaties. We zoeken graag samen met je naar dat wat het beste bij jullie past!

Het beste voor kinderen

Je vertrouwt je kind niet zomaar toe aan een ander. Wij weten dat. Breng je zoon of dochter met een gerust hart bij onze opvang zodat je kunt werken of studeren. Wij zijn er voor jou én we zijn in de buurt.

kindwijzer