Als je een keer een extra dag(deel) nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je een vergadering hebt, proberen we dit voor je te regelen. Dit is alleen mogelijk als de personeelsinzet en de bezetting van de groep het toelaten. Met toestemming van ouders is incidentele opvang ook mogelijk binnen de eigen locatie in een andere dan de eigen groep. Pedagogisch medewerkers letten er extra op dat het kind zich ook daar prettig voelt. Als het nodig is, krijgt het kind extra aandacht. We doen bijvoorbeeld een spelletje met het kind en betrekken andere kinderen hierbij.

Het formulier Aanvraag incidentele opvang is bedoeld om de gewenste dag(del)en bij de locatie kenbaar te maken.

Dagdelen

Bij een kinderdagverblijf neem je incidentele opvang af en factureren we in dagdelen. Een ochtenddagdeel loopt van 8.00 uur tot 13.00 uur en een middagdagdeel van 13.00 uur tot 18.00 uur. Bij sommige locaties loopt een standaard ochtenddeel van 7.30 tot 13.00 uur.

Bij de buitenschoolse opvang neem je incidentele opvang af en factureren we in lange (12.00 tot 18.00 uur) en korte (15.00 tot 18.00 uur) dagdelen, en in vakanties in hele dagen.

Voorwaarden

  • Het aanvraagformulier lever je minimaal 24 uur voor de gewenste opvangdag bij de pedagogisch medewerker in.
  • Een aanvraag voor incidentele opvang kunnen we alleen toezeggen als er voldoende ruimte in de eigen basis- of stamgroep of bij de locatie is. Bij buitenschoolse opvang geldt dat er voor voldoende kinderen opvang gewenst is. Je kunt aan de aanvraag voor incidentele opvang geen rechten ontlenen, behalve als deze voor goedkeuring is ondertekend door de clustermanager.
  • Wanneer je voor meerdere kinderen uit een gezin incidentele opvang aanvraagt vul je voor elk kind afzonderlijk een formulier in.
  • Je hebt de mogelijkheid om meerdere datums in een keer aan te vragen. Deze datums mag je op één formulier invullen als ze in dezelfde maand vallen. Valt bijvoorbeeld zowel eind november en begin december in dezelfde week dan vul je voor de datum(s) in november een formulier in en voor de datum in december een ander formulier. Op de voorkant van het formulier vul je je persoonlijke gegevens in plus de dag en de opvangtijd. Vergeet niet je handtekening te zetten. Je ontvangt een kopie van het formulier zo snel mogelijk na beoordeling door de clustermanager.

Aan het begin van een kalenderjaar ontvang je een jaaropgaaf over het voorgaande jaar. Hierop staan ook de incidentele uren die je in dat jaar hebt afgenomen en de jaaropgaaf kun je indienen bij de belastingdienst.