Er kan wel eens een aanleiding zijn om een dag(deel) geen opvang af te nemen. We bieden je de mogelijkheid om deze dag (of het dagdeel) te ruilen, wanneer dit ook mogelijk is qua plek bij jouw kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. We bieden dit aan als service. Dit betekent dat je er geen rechten aan kunt ontlenen en dat er geen financiële compensatie is als het niet mogelijk is om de ruilpunten in te zetten. Je kunt ruilpunten niet inzetten bij een staking van de basisschool of bij een studiedag, deze dagen vallen buiten het bestaande aanbod. Er bestaan daarnaast veel verschillen tussen scholen met betrekking tot het aantal studiedagen. Voor een studiedag kun je wel je (eventuele) feestdagentegoed inzetten.

Hoe werkt het?

We bieden 2 opties:

 1. Direct een ruildag aanvragen
 2. Afmelden en ruiltegoed ontvangen

Wil je een keer een dag ruilen? In het Ouderportaal geef je aan welke dagen je wilt wisselen. Wij laten ongeveer 2 weken van tevoren weten of er plek is.

 • Je kunt het verzoek maximaal 3 maanden van tevoren via het Ouderportaal indienen;
 • Als er op het gewenste moment geen plaats is in jouw basis- of stamgroep maar wel in een andere groep, dan krijg je hierover bericht via het Ouderportaal en kun je op basis daarvan een keuze maken;
 • Je mag maximaal 15 ruildagen aanvragen per kalenderjaar;
 • Het ruilen van een dag kost niets extra;

Het ruilen van dagen

Zodra je weet welke dag(delen) je wilt ruilen bij het kinderdagverblijf en de bso, dan kun je dit direct via het Ouderportaal aanvragen. Wij doen ons best om dit in te passen, maar het is alleen mogelijk als er plek is en voldoende personeel. Wij zijn namelijk gebonden aan wettelijke eisen, de zogeheten BKR (beroepskracht/kind-ratio). Dit wettelijke kader is er in het belang van het welzijn van zowel de kinderen als de medewerkers én wij willen instaan voor de kwaliteit van de opvang. Op drukke locaties waar veel vraag is naar kinderopvang zal de situatie zich vaker voordoen dat het niet mogelijk is om te ruilen.

Ruilen bij ziekte

Je hebt ook de mogelijkheid om dagen te ruilen of ruilservice-uren op te bouwen als je kind ziek is, wanneer je minimaal 24 uur van tevoren je kind afmeldt.

Nog geen ruildag gepland?

Wil je je kind voor een bepaalde dag afmelden, maar heb je nog geen ruildag gepland? Dan krijg je, mits je 24 uur van tevoren je kind afmeldt, deze dag als ruiltegoed. Je kunt dan op een later moment een ruildag(deel) aanvragen.

Terugdraaien ruildag en afmelden

Als ruilen niet (direct) lukt, kun je je kind of op de oorspronkelijk geplande dag laten komen of afmelden.
Als je je kind hebt afgemeld of een akkoord hebt gekregen voor een ruildag, dan kun je niet zonder akkoord van jouw locatie gebruik maken van de dag waarop je kind volgens de overeenkomst zou brengen. De plek die jouw kind op die dag open laat na de afmelding of ruiling, kan namelijk zijn ingevuld door een ander kind dat wilde ruilen. Dat vraagt zorgvuldige planning. Terugruilen of weer aanmelden kan alléén na toestemming van de clustermanager.

Spelregels inzet ruilpunten

 • Je krijgt ruilpunten als je je kind tenminste 24 uur vóór de vaste opvangdag afmeldt in het Ouderportaal;
 • Je ontvangt punten per afgemeld dagdeel: 1 dagdeel is 1 punt. Ochtenden en middagen zijn gelijk aan elkaar. Het maakt niet uit of je een ochtend voor een middag wil inruilen en vice versa;
 • Je kunt de ruilpunten 1 maand vóór de afwezige dag tot 2 maanden ná de afwezige dag inzetten;
 • Wanneer je de ruilpunten niet binnen deze periode inzet, vervallen ze automatisch. Je ziet de vervaldatum in het Ouderportaal bij Overig, Tegoeden. Ze worden niet uitgekeerd in geld of verrekend met een factuur;
 • Je kunt alleen zelf via het Ouderportaal een ruilaanvraag met ruilpunten indienen. Medewerkers kunnen niet bij jouw urentegoed en kunnen het daarom niet voor je inboeken;
 • Zodra we de ruilaanvraag toekennen, kun je deze dag niet opnieuw meer ruilen;
 • Een extra opvangaanvraag die je wilt betalen met ruilpunten kunnen we alleen toekennen als er ruimte is binnen de bestaande kind- en medewerkersplanning;
 • De ruilpunten zijn kindgebonden;
 • De ruilpunten zijn gebonden aan de opvangvorm: kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Specifiek voor de buitenschoolse opvang geldt dat de ruilpunten van een afwezige schoolvakantiedag ingezet kunnen worden voor een reguliere schooldag en omgekeerd.
 • Wissel je halverwege het jaar van locatie, dan is dat geen probleem. De ruilpunten verhuizen met je mee.
 • Ruilpunten worden na verkleining van een contract naar rato aangepast. Ga je bijvoorbeeld van 2 dagen opvang terug naar 1 dag in de week, dan zal op de ingangsdatum ook het aantal ruilpunten zijn gehalveerd.
 • De ruilpunten vervallen wanneer je overeenkomst is beëindigd;

Feestdagentegoed

Wanneer de locatie op een vaste opvangdag gesloten is vanwege een feestdag, dan ontvang je daarvoor automatisch een feestdagentegoed. Ook feestdagen zijn herkenbaar in het Ouderportaal. Voor feestdagentegoed geldt in hetzelfde als voor ruilpunten, met een paar extra’s omdat feestdagen niet te kiezen zijn voor ouders. Zo vallen bijvoorbeeld Pasen en Hemelvaart op vaste weekdagen, in tegenstelling tot Kerstmis en Nieuwjaarsdag:

 • Dit feestdagentegoed is 365 dagen geldig.
 • Feestdagentegoed kun je inzetten voor opvang tijdens een studiedag van de basisschool.