Tijdelijk geen ruilservice
In verband met het personeelstekort in de kinderopvang kunnen we op dit moment niet voldoen aan ruilverzoeken. Onze medewerkers zijn hard nodig voor de reguliere bezetting op de groep. Hierdoor is er helaas geen extra bezetting om ruilverzoeken mogelijk te maken. Daarom hebben we tot onze spijt moeten beslissen om onze ruilservice op te schorten tot 1 oktober. Binnenkort volgt hier informatie over de situatie na 1 oktober.

Heb je een keer geen opvang nodig? Dan vinden wij het fijn als je je kind afmeldt in het Ouderportaal. Als je je kind minimaal 24 uur van tevoren afmeldt, dan krijg je hiervoor ruilpunten.
Mocht je op een later moment opvang nodig hebben dan kun je hiervoor je ruilpunten inzetten. Deze ruilservice kunnen we alleen aanbieden als daar ruimte voor is. Dat wil zeggen: als er voldoende personeel is en de voorgeschreven maximale groepsgrootte dit toelaat. Bij bepaalde locaties en/of op bepaalde dagen zijn de mogelijkheden (zeer) beperkt. Wij doen ons best je hierin tegemoet te komen, maar dat lukt soms niet. Ruilpunten kun je inwisselen binnen een maand vóór of een maand na de afgemelde dag. Daarna vervallen ze. Als je je kind hebt afgemeld, dan kun je je kind op deze dag niet alsnog brengen. De plek die jouw kind op die dag open laat, kan namelijk zijn ingevuld door een ander kind.

 KION ruilservice hoe werkt het

Spelregels inzet ruilpunten

• Je krijgt ruilpunten als je je kind tenminste 24 uur vóór de vaste opvangdag afmeldt in het Ouderportaal.
• Je ontvangt punten per afgemeld dagdeel: 1 ochtend of 1 middag is 1 punt.
• Je kunt de punten 1 maand vóór de afwezige dag tot 1 maand ná de afwezige dag inzetten. Na deze periode vervallen ze.
• Je ziet de vervaldatum in het Ouderportaal bij Account -> Tegoeden.
• Je kunt ruilpunten alleen inzetten als er plek is op de gewenste dag(deel).
• Ruilpunten kunnen niet worden ingezet voor een ander kind of een andere opvangsoort.
• Ruilpunten worden niet uitgekeerd in geld of verrekend met een factuur.
• Ruilpunten kunnen niet worden ingezet op een studiedag of tijdens een staking.
• Wissel je halverwege het jaar van locatie, dan verhuizen de ruilpunten mee.
• Ruilpunten worden na vermindering van een overeenkomst naar rato aangepast. Ga je bijvoorbeeld van 2 dagen opvang terug naar 1 dag in de week, dan wordt op de ingangsdatum ook het aantal ruilpunten gehalveerd.
• De ruilpunten vervallen als je overeenkomst eindigt.

Weet je al ruim van te voren dat je kind niet naar de opvang komt? Dan is het fijn om dit zo vroeg mogelijk door te geven. Deze dag komt dan beschikbaar voor een andere ouder die op deze dag (extra) opvang nodig heeft. Zo helpen we elkaar.