Wij zijn lid van KINDwijzer. KINDwijzer is een landelijk netwerk van kinderopvangorganisaties, die samenwerken in een coöperatieve vereniging. De leden van KINDwijzer delen hun kennis, werkmethoden en ideeën met elkaar. Ze leren van en met elkaar om mee te kunnen groeien met kinderen en hun ouders.

KINDwijzer zoekt altijd de afstemming en samenwerking met het onderwijs en andere kindgerichte organisaties om te zorgen voor de beste dienstverlening.

Op de website van KINDwijzer vind je meer informatie.

Film

KINDwijzer heeft een film geproduceerd die de pedagogische waarde van kinderopvang in beeld brengt: 'Samen goed voor later'.
Deze film geeft een goed beeld van de dagelijkse werkelijkheid in de kindercentra. De professionele aanpak, de passie voor het vak en de voorbereiding op de toekomst worden duidelijk onder de aandacht gebracht. 

Film 'Samen goed voor later