Kwaliteit

We zijn voortdurend bezig met de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze visie op kwaliteit is het kennen van de verwachtingen van de klant, ernaar handelen en nog wenselijker, deze verwachtingen overtreffen.

Om te blijven zorgen voor een goede kwaliteit, hebben we een continusysteem van meten en verbeteren. Kwaliteit is onze basis: kwaliteit van de opvang, van onze medewerkers en de locaties.

Al onze locaties hebben een vergunning; deze krijg je als je voldoet aan de landelijke en gemeentelijke kwaliteitseisen. Bovendien zijn alle locaties geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Gedragscode

KION is een grote organisatie met veel locaties. Er werken honderden medewerkers. De meeste van hen hebben veel contact met klanten. Allemaal werken ze in meerdere of mindere mate met collega’s samen. Sommigen onderhouden hiernaast regelmatig contacten met derden. Al deze contacten kan KION, een locatie of een individuele medewerker kwetsbaar maken. Om elkaar te beschermen is in de gedragscode beschreven op welke wijze we met elkaar en met onze klanten omgaan.

Het beste voor kinderen

Je vertrouwt je kind niet zomaar toe aan een ander. Wij weten dat. Breng je zoon of dochter met een gerust hart bij onze opvang zodat je kunt werken of studeren. Wij zijn er voor jou én we zijn in de buurt.

kindwijzer