bso Villa Bambi

  • Onder één dak met de school
  • Afwisselend activiteitenprogramma
  • Kleinschalige opzet
  • Veel naar buiten
Kinderen van basisschool Adalbert komen bij ons

Onze bso is voor kinderen een vertrouwde keus. Villa Bambi is kleinschalig opgezet en biedt voorschoolse en naschoolse opvang in hetzelfde gebouw als basisschool de Adalbert. Kinderen krijgen van ons de ruimte om hun eigen keuzes te maken en talenten te ontwikkelen. Er is een afwisselend activiteitenprogramma waarbij kinderen van alle leeftijden leren om samen te werken en te spelen. We gaan graag naar buiten en trekken er vaak op uit naar het bos om de hoek.

Op woensdag en vrijdag in schoolweken is de bso bij kindercentrum Dribbel in Molenhoek. Het vervoer regelen wij voor jouw kind(eren).