• We vormen met basisschool een kindcentrum
  • Één groep voor 4 tot 13 jaar
  • Samen met kinderdagverblijf en peutergroep

Schrijf je in

In kindcentrum Vossenburcht delen we het gebouw met de basisschool Vossenburcht en hebben we naast de buitenschoolse opvang ook een kinderdagverblijf en een peutergroep.

We hebben een licht en gezellig lokaal in de school, die we delen met de peutergroep. We maken gebruik van de schoolpleinen van school, waardoor we veel buitenruimte hebben. Samen maken wij onderdeel uit van Brede School Hatert.

Er is een nauwe samenwerking met de basisschool. We werken veel samen met leerkrachten van school en zorgen voor een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar in een vertrouwde omgeving.

Marije

Maak kennis met de clustermanager 

Mijn naam is Marije Plas en sinds 2006 werk ik bij KION.  

Mijn belangrijkste drijfveer is om bij mijn locaties de pedagogisch medewerkers met hun hart het vak uit te laten oefenen. Dat kinderen zichzelf kunnen zijn, kunnen genieten en spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daar zet ik mij voor in.

In mijn cluster vind je het totale pakket: kinderen van nul tot dertien jaar kunnen bij ons terecht. Onze ruimtes zijn rijk ingericht en we bieden veel verschillende activiteiten.

Adres

bso Vossenburcht
Dr. Kuyperstraat 2-4
6535 TK Nijmegen
LRK-nummer 188463513

Clustermanager

Openingstijden

Voor school
Opvang nodig? Vraag het de clustermanager.

Na school
ma:      15.00 - 18.00 uur
di:        15.00 - 18.00 uur
woe:    12.00 - 18.00 uur
do:       15.00 - 18.00 uur
vr:        11.45/15.00 - 18.00 uur

Schoolvakanties
08.00 tot 18.00 uur bij bso De Regenboog
Opvang nodig vanaf 07.30 uur? Vraag het de clustermanager.