Kinderdagverblijf De Triangel maakt onderdeel uit van kindcentrum De Triangel. De visie van Maria Montessori nemen wij mee in onze werkwijze. Een belangrijke uitspraak van Maria Montessori is “Help mij het zelf te doen”. Het bevorderen van zelfstandigheid en de vrijheid om zelf keuzes te maken vinden wij belangrijk. Dit wordt onder andere gestimuleerd door duidelijke kaders te stellen waarbinnen kinderen zelf keuzes kunnen maken en door in te gaan op de interesse van het kind.

Kindcentrum voor 0-13 jaar

In kindcentrum De Triangel delen het kinderdagverblijf, de peutergroep, de buitenschoolse opvang en de basisschool dezelfde visie. Hierdoor is de Triangel een vertrouwde plek voor kinderen vanaf 0 tot 13 jaar. Je kind maakt al vroeg kennis met de visie van Maria Montessori, de medewerkers van het kindcentrum en het gebouw zelf. De overgang naar de basisschool is hierdoor een stuk kleiner. 

Leren van elkaar

Door met een verticale groep te werken kunnen de jongere kinderen leren van de oudste kinderen en kunnen de oudste kinderen weer veel leren van de omgang met de jongere kinderen. We werken ook veel in kleine groepjes waardoor er voor elke ontwikkelingsfase ruimte en uitdaging is.

Voor- en vroegschoolse educatie

Kinderdagverblijf De Triangel biedt Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van je kind en door de VVE-training zijn we goed opgeleid om je kind ook de stimuleren als hij of zij op een bepaald vlak wat achterloopt. Hierdoor krijgt je kind een betere start op de basisschool.

Selma

Maak kennis met de clustermanager

Mijn naam is Selma de Bruijne en ik werk bij KION sinds september 2019. Mijn werkdagen zijn divers van aard waarbij kinderen het stralende middelpunt zijn! Naast aansturing van locaties ligt mijn focus op (zorg)netwerken en samenwerking met (school)directies voor het ontwikkelen van Kindcentra voor kinderen van nul tot dertien jaar.

Bij ons draait het met nadruk om een zorgvuldige ontwikkeling en staat elke dag volop in het teken van groei. Jullie unieke, krachtige en ontdekkende kinderen zijn bij ons in goede handen.

Adres

kdv De Triangel
Koningstraat 5k
6641 KS Beuningen
LRK-nummer 146472883

Clustermanager

Openingstijden

ma:    07.30 - 18.30 uur
di:      07.30 - 18.30 uur
woe:  07.30 - 18.30 uur
do:     07.30 - 18.30 uur
vrij:     07.30 - 18.30 uur

Altijd opvang. Altijd in de buurt.