kdv Den Elt

  • Onderdeel van multifunctioneel centrum 't Hart
  • Twee groepen
  • Maximaal 28 kinderen

Op deze locatie komen maximaal 28 kinderen tegelijkertijd. Alle kinderen, behalve kinderen die gebruik maken van flexibele opvang, zitten samen in één stamgroep. Er is plaats voor maximaal twee stamgroepen, daarnaast bieden we aan maximaal twee kinderen flexibele opvang.

In de kinderdagverblijfgroep de Vlinders komen maximaal twaalf kinderen van nul tot ongeveer twee en een half jaar tegelijkertijd. De groepsruimte van de Vlinders heeft een aangrenzende slaapkamer.

In de groep ‘High Five’ komen maximaal zestien kinderen van ongeveer twee tot twaalf jaar. Kinderen van High Five die het nodig hebben rusten of slapen op stretchers op de groep.

De ruimte van elke groep is geschikt en aangepast aan het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Kinderen spelen ook regelmatig buiten de groepsruimte. Buiten, in een andere groep en met andere leeftijdsgenootjes biedt ruimere speelmogelijkheden dan alleen in de eigen groep. 
Afhankelijk van de situatie maken we hier gebruik van.

Beide groepen zijn open op maandag, dinsdag en donderdag en op woensdag en vrijdag voegen we Vlinders en High Five samen in de ruimte van de Vlinders en maken we gebruik van beide ruimtes.