kdv Drakesteyn

  • Samenwerking De Regenboog en De Vuurvogel.
  • Kleinschalige opvang: twee groepen met ieder 16 kinderen
  • Aangrenzende bosgebied staat centraal

Kinderdagverblijf Drakesteyn is gevestigd aan de Veldsingel aan de rand van het prachtige bosgebied van Malden. De aangrenzende natuur staat bij ons kinderdagverblijf centraal. We delen het pand, de faciliteiten en werken samen met basisschool De Regenboog en de naastgelegen basisschool De Vuurvogel. We merken dat kinderen die bij ons bij het kinderdagverblijf komen snel wennen bij de basisschool omdat ze in dezelfde vertrouwde omgeving blijven.

We hebben twee groepen met ieder maximaal zestien kinderen. Het kinderdagverblijf is kleinschalig opgezet waardoor de kinderen zich snel veilig en vertrouwd voelen bij onze vaste medewerkers. De Draken groep is een verticale groep, kinderen van nul tot vier jaar spelen hier en leren van elkaar. Het Kasteel is een peutergroep, kinderen van twee tot vier jaar krijgen in deze groep extra peutergerichte activiteiten aangeboden ter voorbereiding op de basisschool.