kdv Triade

  • Drie groepen, ingedeeld op leeftijd
  • Leeftijdgerichte activiteiten
  • Ruime en veilige buitenruimte
  • Maximaal zestien kinderen per groep

Kinderdagverblijf Triade is gevestigd in de wijk Weezenhof en bestaat uit drie groepen. Twee verticale groepen voor kinderen van nul tot vier jaar en een peutergroep, elk met maximaal zestien kinderen.

De groepen werken regelmatig samen. Dit gebeurt door het gebruik van elkaars groepsruimtes en spelmateriaal, maar ook door gezamenlijke activiteiten te organiseren, met name gericht op bepaalde leeftijdsgroepen. 

De tuin is ontwikkeld in samenwerking met pedagogisch medewerkers en ouders en is zo ingericht dat deze uitdagend en veilig is.