• Vier groepen met maximaal 16 kinderen
  • VVE-aanbod
  • Samen met het basisonderwijs en de bso onder één dak in een Integraal Kind Centrum (IKC)
  • Voorheen De Biebelebons

Schrijf je in

Peutergroep De Appelhof (voorheen De Biebelebons) is onderdeel van IKC De Appelhof. We schenken veel aandacht aan de taal- en de sociale ontwikkeling van onze peuters. We bieden Voor‐ en Vroegschoolse Educatie (VVE). Hierdoor zorgen we ervoor dat je peuter een zo goed mogelijke start maakt op de basisschool. Peuters met een taalachterstand komen in aanmerking voor een aanbod van 4 dagdelen per week.

Samen met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang van De Appelhof werken wij intensief samen, met als gezamenlijk doel om het kind centraal te stellen en de doorgaande lijn te waarborgen.

De peutergroep maakt gebruik van een groepsruimte binnen de school en een omheind gedeelte van de buitenruimte van het IKC.

Betsie

Voordat ik begin 2017 bij KION kwam werken, als educatief ondersteuner, was ik groepsleerkracht bij basisschool de Vuurvogel in Malden en zorgcoördinator in Beuningen.

Mijn grootste uitdaging is om kinderen, binnen de veilige omgeving van de kinderopvang, met een uitdagend aanbod van activiteiten te laten spelen met plezier. Dat ze zichzelf kunnen zijn en hun talenten kunnen ontwikkelen. Het geeft mij voldoening om kinderen te zien groeien in hun ontwikkeling.

De locaties zijn kleine en dorpse locaties. Omdat het kleinschalig is, kent iedereen elkaar en is de doorstroom voor de kinderen vertrouwd.

Bij onze locaties voelt het als thuiskomen. 

Adres

pgr De Appelhof
Postelkamp 2
6652 BE Druten
LRK-nummer 102188798

Clustermanager

Openingstijden

ma:     08.15 - 12.15 uur
           13.00 - 17.00 uur
di:       08.15 - 12.15 uur
woe:   08.15 - 12.15 uur
do:      08.15 - 12.15 uur
vr:       08.15 - 12.15 uur

Altijd opvang. Altijd in de buurt.