• Onder één dak met kinderdagverblijf en bso
  • Voorschoolse educatie
  • Onderdeel van brede school De Geldershof

Schrijf je in

Peutergroep in Lent

Peutergroep De Geldershof zit samen met brede school De Geldershof, het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang Soos in één gebouw. Omdat alles bij elkaar onder één dak zit, ontwikkelt je kind zich in een vertrouwde omgeving. Je kind stroomt na de peutergroep door naar één van de basisscholen in Lent of Oosterhout. In de buurt van de peutergroep zijn speeltuinen, een sprokkelbos, het Waalstrandje en een kinderboerderij. We maken regelmatig een leerzaam uitstapje naar deze plekken.

Over KION peutergroep De Geldershof

Bij peutergroep De Geldershof komen peuters van 2 tot 4 jaar. We werken met de voorschoolse educatie methode van Uk & Puk. Daarmee sturen we op verschillende ontwikkelgebieden aan de hand van leuke thema’s. We stimuleren spelontwikkeling, spraak-taalontwikkeling, grove motoriek en cognitieve ontwikkeling. We bereiden je kind spelenderwijs voor op de basisschool. Je kind komt een tot vier dagdelen bij de peutergroep, we kijken samen met jou wat passend is voor je kind. Naast de ochtenden zijn we ook op woensdagmiddag geopend. We doen activiteiten op de ontwikkelgebieden met de hele groep samen en in kleine groepjes. Zo is er extra aandacht voor je kind als hij of zij dit nodig heeft. Een ander voordeel van kleine groepjes is dat we je kind extra kunnen uitdagen. De thema’s voor activiteiten zijn vooraf bekend en kun je volgen met het ‘themathuis-boekje’. Zo kun je gericht een gesprek voeren als je kind weer thuis is.   

Binnenkijken bij De Geldershof

Bij peutergroep De Geldershof zijn er verschillende hoeken waar we dagelijks andere materialen aanbieden. Groeien en ontwikkelen kan in het keukentje, de leeshoek, de bouwhoek of aan de knutsel- en speltafels. Bewegingsspellen en dansoefeningen doen we vaak in de gang of in de speelzaal van de school. Dagelijks terugkerende activiteiten uit de Uk & Puk-methode sluiten aan bij het thema van dat moment. De structuur van deze activiteiten herkent je kind en dat biedt een rustige omgeving om mee te doen.

Geldershof peutergroep groepsruimte 895

Buitenspelen bij De Geldershof

De buitenruimte grenst direct aan de peutergroep. Het kinderdagverblijf maakt op andere tijden ook gebruik van deze buitenruimte. Er zijn twee grote zandbakken met een buitenhuisje en buitenkeukentje. We bakken vaak zandtaartjes en bouwen graag zandkunstwerken. Je kind kan via banden, blokken en trappetjes een heuvel beklimmen. Er is ook voldoende ruimte voor tik- en renspelletjes met de hele groep. Afhankelijk van de thema’s gaan we naar de kinderboerderij, een speeltuin in de buurt of houden we een picknick in het gras. Veel buiten zijn en bewegen is gezond voor je kind. We stimuleren verschillende spelvormen buiten zodat iedereen zich vermaakt.

Geldershof peutergroep buitenruimte2 893

Een dag bij peutergroep De Geldershof

Bij binnenkomst gaan we in de kring met je kind. We zingen liedjes en bieden activiteiten aan rondom het thema. Het thema wisselt iedere 6 tot 8 weken. Als ouder krijg je een themaboekje thuis zodat je kunt volgen met welke thema’s we actief zijn. Je kind kiest zelf in welke speelhoek hij of zij aan de slag gaat met het thema. Daarna is er een fruitmoment met wat te drinken. Vervolgens doen we een activiteit met grote of kleine groepjes. Ieder kind heeft zijn eigen leerdoel en hier werken we aan tijdens activiteiten in kleine groepjes. Zo is er gerichte aandacht voor je kind. Aan het einde van de ochtend bespreken we met je kind wat er is gebeurd en wat we gedaan hebben. Spelenderwijs ontwikkelt je kind zijn of haar eigen talenten in de peutergroep. Een vaste structuur in de ochtend biedt je kind zekerheid en vertrouwen. Het is ook een goede voorbereiding op de basisschool.

Kindercentrum De Geldershof

Peutergroep De Geldershof zit in brede school De Geldershof. Kinderdagverblijf De Geldershof zit in dezelfde gang en deelt de buitenruimte met de peutergroep. Verder vind je bso De Geldershof, basisschool De Geldershof en tussenschoolse opvang Soos in het gebouw. Er zijn korte lijntjes met de basisschool. Kinderen met een VE indicatie hebben standaard een warme overdracht. Hierbij wordt de voortgang van je kind besproken tussen de pedagogische medewerkers en de basisschool. Je kind kan ook activiteiten of een dagdeel meelopen op de basisschool om alvast te wennen. De peuters kijken regelmatig naar voorstellingen van de basisschoolkinderen. Ook spelen we op het grote schoolplein tussen de kleuterklassen met de peuters die hier aan toe zijn.

Voorschoolse educatie van peuters

Bij peutergroep De Geldershof werken we met de voorschoolse educatie Uk & Puk-methode. Elk kind heeft een individueel leerdoel waar we aan werken. De doelen en voortgang bespreken we tijdens kind besprekingen met de ouders. We stimuleren verschillende ontwikkelgebieden op de peutergroep, zodat ook jouw kind zich goed ontwikkelt. De zogenoemde ‘Puk-activiteiten’ bieden ondersteuning op de verschillende ontwikkelgebieden. Tijdens de activiteiten richten we ons op het leerdoel van je kind. We stimuleren bijvoorbeeld samenspel, taalontwikkeling en motorische ontwikkeling. Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo en daar passen wij ons op aan. We ondersteunen je kind waar nodig en stimuleren de ontwikkeling van zijn of haar talenten.

Wil je meer weten over peutergroep De Geldershof? Neem contact op met ons, we maken graag kennis met je.

Irene

Maak kennis met de clustermanagers 

Wij zijn Irene Boon en Manon Saris. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor de locaties De Geldershof en Klimop in Lent.

We werken al een aantal jaar bij KION en kinderen zijn in onze carrières vrijwel altijd de rode draad geweest. Werken met en voor kinderen brengt ons veel plezier en voldoening.

Onze motivatie is om te zorgen voor fijne en veilige opvang waar kinderen zichzelf mogen zijn en écht gezien worden. We creëren de voorwaarden die hiervoor nodig zijn. Daarmee ondersteunen we de pedagogisch medewerkers die dé gezichten van onze locaties zijn en dagelijks voor kinderen en ouders klaarstaan.

Daarnaast onderzoeken we nieuwe mogelijkheden, houden ontwikkelingen in de gaten en spreken met ouders en externe partners om de kwaliteit van de opvang te behouden en te optimaliseren.

Adres

pgr De Geldershof
Laauwikstraat 9
6663 CD Lent
LRK-nummer 181736780

Clustermanager

Irene Boon & Manon Saris

Openingstijden

ma:      08.45 - 12.45 uur
di:        08.45 - 12.45 uur
woe:    08.45 - 12.45 uur
            13.15 - 17.15 uur
do:       08.45 - 12.45 uur
vr:        08.45 - 12.45 uur

kion kinderopvang quotes

Wat ouders zeggen

  • De buitenspeelruimte is erg mooi opgeknapt met veel mogelijkheden voor fantasiespel en nog aantrekkelijker om er te spelen.

Altijd opvang. Altijd in de buurt.