• Onderdeel van Integraal Kind Centrum De Wieken
  • Drie groepen met 7 tot 16 kinderen
  • Extra aandacht voor taal- en spraakontwikkeling

Schrijf je in

Peutergroep De Wieken maakt deel uit van Integraal Kind Centrum De Wieken. Kenmerkend voor een IKC is dat kinderopvang en onderwijs onder één dak zitten en dat we werken vanuit één pedagogische visie. Bij De Wieken is de pedagogische visie verbonden aan de Daltonvisie. We hebben drie groepen variërend van zeven tot zestien kinderen. 

Er is een peutergroep op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend. Bij deze groep komen maximaal veertien kinderen en er werken twee pedagogisch medewerkers.

Op dinsdag- tot en met vrijdagochtend hebben we ook een Startgroep. In deze groep werken een pedagogisch medewerker en een leerkracht. Kinderen met een VVE-indicatie hebben voorrang voor deze groep. Van ouders die voor deze groep kiezen, verwachten wij dat zij deelnemen aan de ouderbijeenkomsten die we vier tot zes keer per jaar organiseren. Uiteraard zijn ook alle andere ouders welkom op deze bijeenkomsten.

Hiernaast is er op woensdag- en donderdagochtend een Schakelgroep voor peuters vanaf ongeveer 3,5 jaar. Deze groep bestaat uit zeven peuters. In deze groep komen ook zeven kleuters van de groep 1 spelen die net naar de basisschool zijn gegaan. Samen wennen deze kinderen aan de overstap naar de basisschool. Ook in deze groep werken een pedagogisch medewerker en een leerkracht.

Op dinsdagochtend zijn er in de gymzaal beweeglessen voor de oudste peuters. Twee hiervoor opgeleide pedagogisch medewerkers verzorgen deze beweeglessen.

De peutergroep deelt de ruimtes met de bso. Naast een peutergroep is er ook een kinderdagverblijf in dezelfde vleugel van het gebouw. 

We hebben een omheinde speelplaats waar de kinderen naar hartenlust kunnen rennen, fietsen en ravotten.

De peuters krijgen bij ons de kans om een zo goed mogelijke start te maken op de basisschool en we bieden Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Euronews afbeelding

 

Riet

Maak kennis met de directie

Wij zijn Riet Mous (r) en Angelien van Beekveld (l). Wij vormen de directie van kindcentrum De Wieken.

Onze uitdaging is dat we met het hele team (onderwijs en kinderopvang) een Dalton-IKC ontwikkelen waar alle kinderen en ouders uit de wijk welkom zijn en zich welkom voelen.

Wij zijn een  Integraal KindCentrum waarbij we alles onder één dak hebben: kinderdagverblijf, peutergroep, basisschool, buitenschoolse opvang en activiteitenplein. Hierdoor realiseren wij een doorgaande ontwikkel-/leerlijn voor kinderen van nul tot dertien jaar. Als extra hebben wij een startgroep met extra aandacht voor de individuele ontwikkeling van kinderen van twee en drie jaar en een schakelgroep voor de overgang van peuters naar de kleuterklas. En dit alles doen we in een prachtige en ruime buitenomgeving.

Adres

pgr De Wieken VVE
Floraweg 69
6542 KB Nijmegen
LRKP-nummer 319887029

Clustermanager

Openingstijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur

Woensdag van 8.45 tot 12.15 uur

kion kinderopvang quotes

Wat ouders zeggen

  • Ze organiseren altijd leuke activiteiten met de kinderen zodat ze een fijne tijd hebben.

Impressie van pgr De Wieken VVE

Altijd opvang. Altijd in de buurt

Deze website maakt gebruik van cookies.

> Meer informatie

Deze melding sluiten