• Schrijf je nu in, open vanaf 6 januari 2020
  • Onderdeel van kindcentrum Jump in Nijmegen-Noord
  • Voor peuters van 2 tot 4 jaar
  • Nauwe samenwerking met basisschool De Oversteek

Schrijf je in

Vanaf 6 januari 2020 kun je bij kindercentrum Jump in Nijmegen-Noord terecht bij peutergroep Jump voor kinderen van twee tot vier jaar.

Peutergroep Jump zit samen met het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en een dependance van basisschool De Oversteek in hetzelfde gebouw.

De kinderen kunnen spelen in de groepsruimte, in de gang, in de twee grote speelhallen en buiten. We hebben een uitdagende tuin en kunnen op het aangrenzende schoolplein fietsen en steppen.

We schenken veel aandacht aan de taalontwikkeling en de sociale ontwikkelingen van de peuters. We bieden Voor‐ en Vroegschoolse Educatie (VVE). Hierdoor zorgen we ervoor dat je peuter een zo goed mogelijke kan start maken op de basisschool.

Trui

Maak kennis met de clustermanager

Mijn naam is Trui de Klein en ik werk sinds 1983 in de kinderopvang.

Het mooist vind ik het als de sfeer bij de locaties relaxed – dynamisch is: er gebeurt van alles, kinderen hebben een sprankelende dag, ouders nemen een tevreden en moegespeeld kind mee naar huis, medewerkers voelen zich hier fijn. Daar zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor.

In mijn cluster werkt het team fijn samen en staat open voor wensen, vernieuwingen en plezier! Er is ruimte voor de kinderen. Letterlijk betekent dit ‘licht’. Figuurlijk betekent dit ‘er kan veel’. En we gaan dagelijks naar buiten!

Adres

pgr Jump
Griftdijk 91
6515 AE Nijmegen
LRK-nummer Nog niet bekend

Clustermanager

Openingstijden

Nog niet bekend

Altijd opvang. Altijd in de buurt.