pgr Tapir

  • Samenwerking Entréa en KION
  • Gespecialiseerde opvang voor peuters
  • Eén groep, maximaal acht kinderen
  • Naast het Goffertpark

Bij de kinderen die naar peutergroep Tapir komen is een vermoeden van achterstand in de psychische ontwikkeling, hun gedrag en emoties. We bieden deze kinderen gespecialiseerde, kleinschalige opvang. Zo voelt ieder kind zich prettig en komt graag terug. Er is één groep met maximaal acht kinderen. Plaatsing loopt via Entréa.

Onze peutergroep is gevestigd in een schoolgebouw waar we over één groepsruimte en een grote buitenruimte beschikken. De gang is ook ingericht om in te spelen. Soms nemen we met de kinderen een kijkje in de keuken. Daarnaast mogen wij ook gebruik maken van het gymzaaltje dat gevestigd is in de school. Ruimte genoeg voor een goede ontwikkeling van de kinderen.

De buitenruimte heeft een grote zandbak en er is genoeg ruimte voor vrij spel. We gaan het hele jaar door dagelijks met de kinderen naar buiten. Daar bewegen de kinderen veel door bijvoorbeeld kring- of balspelletjes. Omdat we dicht bij het Goffertpark zitten, lopen we hier bij goed weer regelmatig naar toe.