KION is de grootste kinderopvangorganisatie van Nijmegen en omgeving. Door onze omvang kunnen we extra aandacht besteden aan ons aanbod en onze kwaliteit.

Altijd passende opvang

We bieden bewust alle soorten opvang voor kinderen van nul tot dertien jaar, zodat je zelf kunt kiezen wat het beste bij jouw gezin past. Er is kinderdagopvang met horizontale en/of met verticale groepen; vanaf twee jaar en vier maanden kunnen kinderen naar een peutergroep waar ze worden voorbereid op de start bij school, de buitenschoolse opvang begeleidt schoolgaande kinderen in hun autonomie en je kunt kiezen uit kleinschalige opvang bij een gastouder thuis of aan huis. 

Opvang die meegroeit met je kind

We begeleiden kinderen letterlijk van de luierfase tot ze naar de middelbare school gaan. Onze opvang groeit als het ware mee met je kind, waardoor we jouw kind goed kennen en bij iedere ontwikkelingsfase optimaal kunnen inspelen op de behoeften die jouw kind op dat moment heeft.

Continu verbeteren van kwaliteit

Door onze jarenlange ervaring weten we goed wat kinderen nodig hebben. We zorgen ervoor dat we onze pedagogische kennis blijven ontwikkelen; met universitair onderzoek en door deelname aan werkgroepen, bijvoorbeeld gericht op de ontwikkeling van Integrale Kindcentra. Op de groepen werken we structureel aan kwaliteitsontwikkeling. Dit doen we met een systeem van meten en verbeteren. We doen er alles aan om kinderen de best mogelijke begeleiding te geven. 

Vernieuwende diensten om gezinnen te ontzorgen

Tijden veranderen. Er worden veel eisen gesteld aan ouders. Het is hard werken om het gezinsleven met werk en sociale activiteiten te combineren. KION merkt dat en wil ouders ontzorgen, zodat het gezinsleven op rolletjes blijft lopen. Wij ontwikkelen nieuwe diensten zoals opvang voor een uurtje, warme maaltijden om mee naar huis te nemen, of simpelweg een kopje koffie op locaties. Zo blijft er meer tijd over voor ontspanning en daarmee meer aandacht voor elkaar. 

Gave bso activiteiten in vakanties

Helaas hebben ouders niet zoveel vakantieweken als hun kinderen. Pech voor de ouders, maar soms ook voor kinderen. Want als ze niet naar school gaan zien ze hun vriendjes niet en kan een dag lang duren. KION heeft daar iets op bedacht: de bso Zomertour! Iedere vakantieweek zijn er grootse activiteiten waar we lekker veel tijd voor uittrekken. Lasergamen, een voetbaltoernooi, keramieken, bubbelballen, naar Bounz, noem maar op. Wij doen het! En kinderen mogen gerust een keer extra komen om mee te doen aan onze gave activiteiten!

KION Kinderfonds

Als kinderopvangorganisatie hebben wij een rol om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen positief te stimuleren in een veilige omgeving. Dit doen wij door elke dag op onze locaties met 110% inzet er voor kinderen te zijn. We realiseren ons terdege dat het helaas niet alle Nijmeegse kinderen gegeven is om in een soepel draaiend gezin op te groeien. Ook voor die kinderen wil KION er zijn.
Dit doen wij door het financieel ondersteunen van:
• Toepassingsgericht onderzoek (praktijkgerichte kennisontwikkeling, gericht op het ontwikkelen van methoden), mits er een directe relatie met de ontwikkeling van kinderen op onderstaande thema’s gelegd wordt;
• Projecten, het kan gaan om het aanleren van vaardigheden, gericht zijn op faciliteren en stimuleren, maar ook interventies gericht op opvoedings- en gedragsvragen bij kind en gezin, mits gericht op onderstaande thema’s;
• Innovaties in de branche kinderopvang die ten goede komen aan de doelgroep en de doelstelling;
• Activiteiten die bijdragen aan ‘geluk’ voor specifieke kinderen.
Voor meer informatie kun je terecht op www.kionkinderfonds.nl