Er staan twee regels op de 52-weken overeenkomsten, de ene regel is voor de uren in de schoolweken, de andere regel geeft de uren in de vakantieweken aan. 

Permalink