Bij een besmettelijke ziekte, ongeacht of dit een ziekte uit het rijksvaccinatieprogramma is, nemen we altijd contact op met de GGD over hoe te handelen. We stellen alle ouders zo snel mogelijk op de hoogte en treffen maatregelen die voor de ziekte in kwestie nodig zijn. Wanneer het om een ziekte uit het rijksvaccinatieprogramma gaat, kunnen we in het ouderportaal kijken of ouders hebben aangegeven welke kinderen niet gevaccineerd zijn en bepalen we in samenwerking met de GGD of er aanvullende maatregelen nodig zijn specifiek voor deze kinderen.

Permalink