Wij volgen het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit betekent dat wij bij de inschrijving aan ouders vragen om in het Ouderportaal in te vullen of hun kind het rijksvaccinatieprogramma volgt. Vervolgens vragen we ouders elk jaar om deze gegevens te controleren en aan te passen. Ouders zijn wettelijk niet verplicht om de vraag te beantwoorden.

Permalink