In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen staat dat de kosten voor kinderopvang worden verdeeld tussen de ouder/verzorger en de belastingdienst (Bureau Toeslagen)afhankelijk van het (gezins)inkomen. Je kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen of een proefberekening maken op www.toeslagen.nl. Bij de aanvraag vul je onder andere het uurtarief en het aantal uren opvang per jaar in. De gegevens kun je overnemen van onze overeenkomst.

Ouderbijdrage en kinderopvangtoeslag peutergroepen

In gemeente Nijmegen vallen peutergroepen onder de opvangsoort kinderopvang en niet onder de opvangsoort peuterspeelzaal, andere gemeentes hebben dit beleid wel. Mogelijk behoor je tot één van de zogenaamde doelgroepen van de Wet kinderopvang. In dat geval kom je in aanmerking voor een ouderbijdrage van de gemeente.

Eén bankrekeningnummer voor de belastingdienst

De Belastingdienst hanteert een één-bankrekeningnummer-beleid. Dit houdt in dat je voortaan nog maar op één bankrekeningnummer (op eigen naam) belastingteruggaven en toeslagen kan ontvangen. KION heeft echter een convenant met de belastingdienst gesloten, waardoor het voor ouders die bij ons opvang afnemen mogelijk blijft om de kinderopvangtoeslag direct naar ons over te laten maken. Je moet hier wel zelf toestemming voor geven via de site van de Belastingdienst onder Mijn toeslagen. Het convenant geldt voor KION Kinderopvang BV. De belastingdienst heeft verder als voorwaarden gesteld dat het burgerservicenummer (BSN) van ouders en kind bij ons bekend en geregistreerd moet zijn en dat er een geldige identiteitscontrole van ouders en kind heeft plaatsgevonden.We controleren dit tijdens het intakegesprek dat we samen hebben. Het BSN kun je vermelden op het inschrijfformulier.

LRK-nummer 

De Belastingdienst schrijft voor dat alle locaties en gastouders wettelijk geregistreerd staan bij het Landelijk Register Kinderdagopvang (LRK). Het registratienummer van de locatie vul je in bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag. Je vindt het LRK nummer aan de rechterkant op elke locatiepagina.