In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen staat dat de kosten voor kinderopvang worden verdeeld tussen de ouder/verzorger en de belastingdienst (Bureau Toeslagen)afhankelijk van het (gezins)inkomen.

Eén bankrekeningnummer voor de belastingdienst

Eind 2013 is door de belastingdienst het zogenaamde één-bankrekeningnummer-beleid ingevoerd. Dit houdt in dat ouders voortaan nog maar op één bankrekeningnummer (op eigen naam) belastingteruggaven en toeslagen kunnen ontvangen. We hebben echter een convenant met de belastingdienst gesloten, waardoor het voor ouders die bij ons opvang afnemen mogelijk blijft om de kinderopvangtoeslag direct naar ons over te laten maken. Ouders moeten hier wel zelf toestemming voor geven, via de site van de belastingdienst onder 'mijn toeslagen'.

Het convenant geldt voor KION Kinderopvang BV. De belastingdienst heeft verder als voorwaarden gesteld dat het Burgerservicenummer (BSN) van ouders en kind bij ons bekend en geregistreerd moet zijn en dat er een geldige identiteitscontrole van ouders en kind heeft plaatsgevonden. Deze controle vindt plaats tijdens het intakegesprek. Het BSN kun je vermelden op het inschrijfformulier.

De belastingdienst schrijft voor dat alle locaties en gastouders wettelijk geregistreerd staan bij het Landelijk Register Kinderdagopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Het registratienummer van de locatie vul je in bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag. Je vindt het LRKP-nummer aan de rechterkant op elke locatiepagina.