Voor sommige overeenkomsten en voor het boeken van een vakantie met schoolgaande kinderen, heb je informatie over de schoolvakantieweken nodig en de nationale feestdagen. Hieronder staat alle informatie over 2021.

Nationale feestdagen

KION is op de nationale feestdagen gesloten. Dit betekent voor al onze locaties in 2021 de volgende sluitingsdata:

 • Nieuwjaarsdag op vrijdag 1 januari
 • Tweede Paasdag op maandag 5 april
 • Koningsdag op dinsdag 27 april
 • Hemelvaartsdag op donderdag 13 mei
 • Tweede Pinksterdag op maandag 24 mei

Schoolvakantieweken

De werkgroep 'Regionaal Vakantierooster Nijmegen e.o.' stelt elk jaar de vakantieweken vast voor het primair, voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs in de regio. Wij volgen het rooster voor het primair onderwijs wat betreft de vakantieopvang bij de buitenschoolse opvang. Wanneer op basis van dit rooster er een vakantieweek voor de basisschool is, zijn onze locaties voor buitenschoolse opvang de hele dag open voor kinderen met een 52-weken of een 12-weken vakantieovereenkomst. Ouders met kinderen met een 40-weken overeenkomst kunnen in deze weken, op basis van het incidentele tarief, extra buitenschoolse opvang afnemen.

Omdat onze locaties over de regio verspreid zijn, kan het voorkomen dat gemeenten of scholen verschillende vakantieweken vaststellen. Daar waar een gemeente/school een ander rooster hanteert, volgt de gekoppelde buitenschoolse opvanglocatie dit rooster. Als hiermee het aantal van 12-weken wordt overschreden, kunnen ouders, op basis van het incidentele tarief, de extra dagen afnemen.

 • Kerstvakantie - 21 december 2020 tot en met 1 januari
 • Carnavalsvakantie - 15 tot en met 19 februari
 • Meivakantie - 3 tot en met 14 mei (scholen zijn vrij hierin een eigen keuze te maken)
 • Zomervakantie - 19 juli tot en met 27 augustus
 • Herfstvakantie - 25 tot en met 29 oktober
 • Kerstvakantie - 27 december tot en met 7 januari 2022