Onze medewerkers doen enorm hun best om je kind een mooie dag te bezorgen in een veilige en gezonde omgeving. Per opvanglocatie zijn er maatregelen getroffen om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM, zoals een looproute en afspraken over het brengen en halen. We vragen om je medewerking, ook als je wordt gebeld omdat je kind een snotneus krijgt.

Hygiëne maatregelen

In het algemeen wordt er meer schoongemaakt en zullen onze medewerkers vaker handen wassen. Daarnaast is het volgende afgesproken.

  • We gebruiken alleen nog papieren zakdoekjes
  • Kinderen gaan vaker handjes wassen
  • Speelgoed wordt vaker schoongemaakt

1,5 meter afstand houden

Met kleine kinderen is het lastig, maar tussen ouders en medewerkers houden we ons aan de 1,5 meter afstand.

  • Draag je baby over in de maxi cosi of wandelwagen.
  • Kom niet op onze groepen. De medewerker haalt of brengt je kind buiten de groep.
  • Houd het contact kort en neem geen andere gezinsleden mee bij het brengen en halen.
  • Wil je graag iets bespreken? Dat kan natuurlijk. Maak een telefonische afspraak of gebruik het Ouderportaal.
  • Je kunt helaas niet bij de verjaardag van je kind aanwezig zijn, maar we vieren het natuurlijk wel. Foto’s delen we via het Ouderportaal.

Wanneer thuisblijven?

Als je kind gezondheidsklachten heeft; hoesten/niezen en/of keelpijn en/of verkouden en/of koorts, of als een gezinslid koorts heeft, mag het niet naar de opvang. Als je zelf verkouden bent, laat dan iemand anders je kind naar de opvang brengen.

Als onze pedagogisch medewerkers bovenstaande gezondheidsklachten hebben, dan worden ze doorverwezen voor een coronatest bij de GGD.

Niet elke snotneus is corona (informatie van de GGD)

Niet alle gezondheidsklachten wijzen op corona. 

Loopneus

Het is normaal dat kinderen na het buitenspelen kortdurend een loopneus hebben. Hiervoor hoeft een kind niet geweerd te worden.

Astma/hooikoorts/chronische verkoudheid

Er zijn kinderen bekend met klachten van astma en/of hooikoorts en/of chronische verkoudheid. Als de klachten van een kind passen bij een reeds bestaande aandoening mag het kind naar de opvang. Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten naast het bekende klachtenpatroon, blijft het kind thuis tot deze nieuwe klachten 24 uur voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Bij twijfel dienen de ouders te overleggen met de eigen huisarts of met het team infectieziekten van de GGD. 

Nieuwe klachten

Kinderen met nieuwe klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts moeten thuisblijven totdat de klachten ten minste 24 uur over zijn. Ouders dienen telefonisch contact op te nemen met de huisarts als de klachten ernstig zijn. Wanneer klachten van neusverkoudheid (zonder hoesten en/of koorts) aanhouden en kinderen hierdoor langere tijd niet naar school/opvang kunnen is het goed om te overleggen met de eigen huisarts of met team infectieziekten van GGD om te bekijken of het kind toch weer naar de opvang kan.

Gezondheidsadviezen RIVM

Zie ook de volledige informatie van het RIVM. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvangorganisaties-en-gastouders