Het kindbeeld is onze visie op kinderen. Het hangt nauw samen met hoe wij aankijken tegen onze rol als mede-opvoeder. Het beeld dat wij van kinderen hebben, is bepalend voor de keuzes die we maken. 

Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter en eigen mogelijkheden. Elk kind heeft recht op respect voor dit eigene. De manier waarop een kind zich ontplooit, is mede afhankelijk van de mensen en de wereld om het kind heen. Om te kunnen groeien, heeft een kind veiligheid en uitdaging nodig. Een kind zoekt veiligheid in relaties met ouders/opvoeders, broertjes, zusjes en vriendjes. De structuur die een kind ervaart, zorgt ervoor dat hij weet waar hij aan toe is. Vanuit deze veilige basis onderzoekt een kind zijn omgeving. Het kind is een ontdekkingsreiziger die voortdurend nieuwe ervaringen opdoet. Soms alleen, vaak samen met anderen.