Alle medewerkers zijn gekwalificeerd volgens de cao Kinderopvang en de wet IKK. Dit betreft de opleiding maar ook taaleisen en dergelijke. Alle pedagogisch medewerkers zijn geschoold op het gebied van veiligheid en pedagogiek. Zij hebben allemaal een basistraining kinder-EHBO gehad en daarnaast is een aantal van hen aangesteld als bedrijfshulpverlener. Bij alle locaties zijn actuele evacuatieplannen en doen we, in samenwerking met de brandweer, brandoefeningen. We hanteren daarbij zowel aangekondigde als niet-aangekondigde oefeningen. De pedagogisch medewerkers van de locaties waar we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) bieden, zijn getraind in het werken met de VVE-methode Uk & Puk en het kind-volg-systeem ‘Kijk’, of een andere methode die aansluit bij school en gemeente. Deze training is afgesloten met een certificaat. Nieuwe pedagogisch medewerkers worden ingewerkt bij de locatie.

Er is een scholingsbudget dat we heel divers in kunnen zetten voor een specifieke scholingsbehoefte. Dit kan zijn bijvoorbeeld door workshops en werkochtenden die de afdeling Pedagogiek & Kwaliteit ontwikkelt of verschillende modules door middel van E-learning. Daarbij kan ook coaching door de pedagogisch coaches worden ingezet.
Er is een KION scholingsbeleid waar locaties onderdelen van kunnen afnemen. Voor de VVE locaties is er per locatie een locatie specifiek scholingsplan.

Stagiaires

Soms is er een stagiaire in de groep. De opleiding die een stagiaire volgt en het niveau dat zij of hij hierin bereikt heeft, bepaalt de mate waarin zij of hij ondersteuning mag bieden bij het activiteitenaanbod en de begeleiding van de kinderen. De stagiaires zijn in principe boventallig (extra). De stagiaire (pedagogisch werk) doet onder begeleiding van de pedagogisch medewerker mee aan alle onderdelen van het programma. Afhankelijk van de vorderingen in de stage neemt zij/hij het initiatief bij de kring, bereidt het activiteitenprogramma mee voor en begeleidt de activiteiten. Een stagiaire oefent met het kind-volg-systeem. Daarnaast verricht de stagiaire allerhande voorkomende ondersteunende taken. Als de clustermanager en de werkbegeleider vinden dat de stagiaire in staat is om onder toezicht zelfstandig verantwoordelijk te zijn voor de groep, kan zij/hij, incidenteel en onder vastgestelde voorwaarden uit de cao Kinderopvang, worden ingezet naast een gediplomeerd pedagogisch medewerker.

Vrijwilligers

Soms is er een vrijwilliger in de groep/bij de locatie, bijvoorbeeld om kinderen een boek voor te lezen. Deze vrijwilliger is boventallig (extra) en wordt altijd begeleid door een van de medewerkers van de locatie. Een vrijwilliger tekent een vrijwilligersverklaring volgens het vrijwilligersbeleid van KION.

Personenregister kinderopvang

Alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zijn in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en zijn daarmee geregistreerd in het personenregister kinderopvang.