• Per 1 januari 2020 hoort deze locatie bij KION
  • Inschrijven kan via deze website
  • Onderdeel van IKC De Appelhof

Schrijf je in

Onze locatie is gevestigd in OBS De Appelhof. Wij bieden voorschoolse opvang, naschoolse opvang én vakantieopvang voor kinderen van basisschool De Appelhof. Opvang van kinderen van andere scholen alleen op aanvraag. Wij bieden alle dagen buitenschoolse en voorschoolse opvang.

Integraal Kind Centrum (IKC) De Appelhof

Wij zijn onderdeel van IKC De Appelhof. In dit IKC hebben het basisonderwijs, de peutergroep en de bso een volwaardige plaats. Het IKC is een voorziening waar kinderen gedurende de dag komen om te leren en te spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

Buitenschoolse opvang op alle dagen in schoolweken

Elke dag van de week starten en eindigen de kinderen tijdens schoolweken in de bso ruimte in De Appelhof. Er zijn twee stamgroepen Paars en Oranje/Geel die beide over een eigen ruimte beschikken. Op de groepen zijn er uitdagende materialen en wordt er gezorgd voor een leeftijdsadequaat aanbod. Er wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de thema’s van de basisschool.

Buitenschoolse opvang in vakantieweken

In vakantieweken gaan de kinderen naar IKC De Kubus waar ze in één groep bij elkaar zitten en gaat een voor hen bekende medewerker van De Appelhof mee naar De Kubus.

Betsie

Voordat ik begin 2017 bij KION kwam werken, als educatief ondersteuner, was ik groepsleerkracht bij basisschool de Vuurvogel in Malden en zorgcoördinator in Beuningen.

Mijn grootste uitdaging is om kinderen, binnen de veilige omgeving van de kinderopvang, met een uitdagend aanbod van activiteiten te laten spelen met plezier. Dat ze zichzelf kunnen zijn en hun talenten kunnen ontwikkelen. Het geeft mij voldoening om kinderen te zien groeien in hun ontwikkeling.

De locaties zijn kleine en dorpse locaties. Omdat het kleinschalig is, kent iedereen elkaar en is de doorstroom voor de kinderen vertrouwd.

Bij onze locaties voelt het als thuiskomen. 

Adres

bso De Appelhof
Postelkamp 2
6652 BE Druten
LRK-nummer 179520842

Clustermanager

Openingstijden

Voor school
ma:
     07.00 - 08.30 uur
di:       07.00 - 08.30 uur
woe:   07.00 - 08.30 uur
do:      07.00 - 08.30 uur
vr:       07.00 - 08.30 uur 

Na school
ma:
     14.15 - 18.30 uur
di:       14.15 - 18.30 uur
woe:   12.15 - 18.30 uur 
do:      14.15 - 18.30 uur
vr:       12.00 - 18.30 uur 

Schoolvakanties
Opvang van 07.30 - 18.30 uur. 

Altijd opvang. Altijd in de buurt.