• Per 1 januari 2020 hoort deze locatie bij KION
  • Onder één dak met basisschool De Octopus
  • Maakt deel uit van Integraal Kind Centrum (IKC) De Octopus

Schrijf je in

Onze bso is gevestigd in basisschool De Octopus. Wij bieden naschoolse opvang én vakantieopvang voor kinderen van basisschool De Octopus. Opvang voor kinderen van andere scholen is ook mogelijk.
Wij bieden op maandag, dinsdag en donderdag buitenschoolse opvang op De Octopus aan. 

Integraal Kind Centrum (IKC) De Octopus

Onze bso maakt deel uit van IKC De Octopus. In dit IKC hebben het basisonderwijs, de peutergroep (2-4) en de bso een volwaardige plaats. Het IKC is een voorziening waar kinderen gedurende de dag komen om te leren en te spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

Buitenschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag in schoolweken

Op maandag, dinsdag en donderdag starten en eindigen de kinderen tijdens schoolweken in de bso ruimte in De Octopus. Op de groep zijn er uitdagende materialen en wordt er gezorgd voor een leeftijdsadequaat aanbod.

Buitenschoolse opvang in vakanties en op woensdag en vrijdag

In schoolvakanties en in schoolweken op woensdagen en vrijdagen wordt er samenwerking gezocht met de bso van IKC De Kubus. De kinderen van De Octopus kunnen dan gebruik maken van de bso bij IKC De Kubus. Wanneer er in schoolvakanties uitgeweken wordt naar IKC De Kubus, blijven de kinderen van De Octopus in een groep bij elkaar en gaat een voor hen bekende PM-er van De Octopus mee naar De Kubus

Betsie

Voordat ik begin 2017 bij KION kwam werken, als educatief ondersteuner, was ik groepsleerkracht bij basisschool de Vuurvogel in Malden en zorgcoördinator in Beuningen.

Mijn grootste uitdaging is om kinderen, binnen de veilige omgeving van de kinderopvang, met een uitdagend aanbod van activiteiten te laten spelen met plezier. Dat ze zichzelf kunnen zijn en hun talenten kunnen ontwikkelen. Het geeft mij voldoening om kinderen te zien groeien in hun ontwikkeling.

De locaties zijn kleine en dorpse locaties. Omdat het kleinschalig is, kent iedereen elkaar en is de doorstroom voor de kinderen vertrouwd.

Bij onze locaties voelt het als thuiskomen. 

Adres

bso De Octopus
Octopusstraat 2
6631 CA Horssen
LRK-nummer 113887899

Clustermanager

Openingstijden

Na school
ma:
     14.15 - 18.30 uur
di:       14.15 - 18.30 uur 
woe:    gesloten
do:      14.15 - 18.30 uur 
vr:       gesloten

Schoolvakanties
Opvang bij IKC De Kubus van 07.30 - 18.30 uur. 

Altijd opvang. Altijd in de buurt.