bso Pico Henry Dunantstraat

  • Speciaal voor kinderen van vier en vijf jaar
  • Onder één dak met basisschool De Lanteerne
  • Twee groepen
Kinderen van De Lanteerne, Het Octaaf, De Wieken en De Zonnewende komen bij ons

Onze locatie is speciaal voor kinderen van vier en vijf jaar en bevindt zich in het gebouw van basisschool De Lanteerne. We hebben een groepsruimte gecreëerd in de hal van het kleutergebouw. De kinderen spelen tijdens schooltijd ook in deze ruimte en ze blijven dus in een vertrouwde omgeving als ze naar de buitenschoolse opvang gaan.

De kinderen spelen buiten op het schoolplein, waar een zandbak is en een speeltoestel met glijbaan. Naast onze locatie ligt de tuin bso Pico, Florence Nightingalestraat, waar de jongste kinderen ook regelmatig spelen.

Bij deze locatie komen maximaal vijftig kinderen tegelijkertijd. Oudere kinderen stromen door naar bso Pico aan de Kerkstraat, de F. Nightingalestraat of de Energieweg. In de vakanties werken alle locaties samen.