• Onderdeel van Integraal Kind Centrum De Wieken
  • Een groepsruimte voor maximaal 16 kinderen
  • Een peutergroep, een startgroep en een schakelgroep
  • Extra aandacht voor taal- en spraakontwikkeling

Schrijf je in

Peutergroep De Wieken maakt deel uit van Integraal Kind Centrum De Wieken. Kenmerkend voor een IKC is dat kinderopvang en onderwijs onder één dak zitten en dat we werken vanuit één pedagogische visie. Bij De Wieken is de pedagogische visie verbonden aan de Daltonvisie. We hebben één groepsruimte waar de peutergroep, de startgroep en de schakelgroep gebruik van maken.

Er is een peutergroep op maandagochtend. Bij deze groep komen maximaal zestien kinderen en er werken twee pedagogisch medewerkers. Op dinsdag- tot en met vrijdagochtend hebben we een Startgroep. In deze groep werken een pedagogisch medewerker en een leerkracht. Kinderen met een VVE-indicatie hebben voorrang voor deze groep. Van ouders die voor deze groep kiezen, verwachten wij dat zij hun kind vier keer per week brengen en zelf deelnemen aan de ouderbijeenkomsten die we ongeveer vier keer per jaar organiseren. Uiteraard zijn ook alle andere ouders welkom op deze bijeenkomsten. Ook in de startgroep hebben we plaats voor maximaal 16 peuters.

Hiernaast is er op dinsdag- en donderdagmiddag een Schakelgroep voor peuters vanaf ongeveer 3,5 jaar. Deze groep bestaat uit maximaal acht peuters. In deze groep komen ook maximaal acht kleuters van de groepen 1 spelen die net naar de basisschool zijn gegaan. Samen wennen deze kinderen aan de overstap naar de basisschool. Ook in deze groep werken een pedagogisch medewerker en een leerkracht.

Op dinsdagochtend zijn er in de gymzaal beweeglessen voor de oudste peuters. Twee hiervoor opgeleide pedagogisch medewerkers verzorgen deze beweeglessen.
Naast een peutergroep zijn er twee kinderdagverblijfgroepen in dezelfde vleugel van het gebouw.
We hebben een omheinde speelplaats waar de kinderen naar hartenlust kunnen rennen, fietsen en ravotten.

We schenken veel aandacht aan de taalontwikkeling en de sociale ontwikkelingen van de peuters. We bieden Voor‐ en Vroegschoolse Educatie (VVE). Hierdoor zorgen we ervoor dat peuters een zo goed mogelijke start maken op de basisschool.

Euronews afbeelding

 

Maak kennis met de directie

De directie van kindcentrum De Wieken bestaat uit twee personen: Ivonne Broil en Angelien van Beekveld.

Onze uitdaging is dat we met het hele team (onderwijs en kinderopvang) een Dalton-IKC ontwikkelen waar alle kinderen en ouders uit de wijk welkom zijn en zich welkom voelen.

Wij zijn een  Integraal KindCentrum waarbij we alles onder één dak hebben: kinderdagverblijf, peutergroep, basisschool, buitenschoolse opvang en activiteitenplein. Hierdoor realiseren wij een doorgaande ontwikkel-/leerlijn voor kinderen van nul tot dertien jaar. Als extra hebben wij een startgroep met extra aandacht voor de individuele ontwikkeling van kinderen van twee en drie jaar en een schakelgroep voor de overgang van peuters naar de kleuterklas. En dit alles doen we in een prachtige en ruime buitenomgeving.

Adres

pgr De Wieken
Floraweg 69
6542 KB Nijmegen
LRK-nummer 772457049

Openingstijden

ma:     08.15 - 12.15 uur
di:       08.15 - 12.15 uur
woe:   08.15 - 12.15 uur
do:      08.15 - 12.15 uur
vr:       08.15 - 12.15 uur

Ook op dit adres

kion kinderopvang quotes

Wat ouders zeggen

  • Ze organiseren altijd leuke activiteiten met de kinderen zodat ze een fijne tijd hebben.

Altijd opvang. Altijd in de buurt.