• Eén groep met maximaal zestien peuters
  • Eigen lokaal in Montessorischool Lindenholt
  • Volgens de leer van Maria Montessori

Schrijf je in

De werkwijze bij onze peutergroep is gebaseerd op het gedachtengoed van Maria Montessori. In deze visie gaat het erom dat het kind de ruimte heeft om zich te kunnen ontplooien tot een zelfstandig, harmonisch, sociaaldenkend mens. We houden rekening met de unieke persoonlijkheid van iedere peuter. We stimuleren de kinderen om zoveel mogelijk zelf te doen. Volgens de leer van Maria Montessori: "Leer mij het zelf te doen." Ieder kind doet dit op zijn eigen tempo zowel emotioneel, lichamelijk, sociaal als creatief. De mate en het tempo waarin het kind zich kan ontwikkelen zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de omgeving waarin het opgroeit.

Bij deze visie op ontwikkeling hoort een aangepaste begeleiding: de peuter de kans geven zelf te laten ontdekken in een uitnodigende omgeving met begeleiding op de achtergrond. Wij werken met Montessori materialen waar de peuters mee mogen experimenteren.

We schenken veel aandacht aan de taalontwikkeling en de sociale ontwikkelingen van de peuters. We bieden Voor‐ en Vroegschoolse Educatie (VVE). Hierdoor zorgen we ervoor dat peuters een zo goed mogelijke start maken op de basisschool.

Yvonne

Maak kennis met de clustermanager

Mijn naam is Yvonne van der Rest en ik werk al vanaf de start bij KION.

Mijn grootste uitdaging is om ervoor te zorgen dat pedagogisch medewerkers kinderen een leuke dag kunnen laten beleven en ouders hun kinderen vol vertrouwen bij ons achter laten. Samenwerken met scholen en andere betrokkenen staat hoog in mijn vaandel omdat een doorgaande lijn voor kinderen het beste is.

Lindenholt is een uitdagende wijk waar veel verschillende kinderen wonen en omdat wij alle soorten kinderopvang (kinderdagverblijf, peutergroep en buitenschoolse opvang) bieden kunnen we met zorg en aandacht veel kinderen van (werkende) ouders goede opvang bieden. Onze teams werken met een groot hart voor kinderen en dat merk je!

Adres

pgr Montessori Lindenholt
Leuvensbroek 20-04
6546 XN Nijmegen
LRK-nummer 294773320

Clustermanager

Openingstijden

ma:     08.30 - 12.30 uur 
di:       08.30 - 12.30 uur 
woe:   08.30 - 12.30 uur 
do:     
08.30 - 12.30 uur